Εμβόλια

png

Το σωστό εμβολιακό πρόγραμμα είναι πολύ βασικό για την προστασία του κατοικιδίου μας. Μιλάμε για πρόγραμμα και όχι απλά για εμβόλια γιατί αυτά θα πρέπει να γίνονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και όχι όποτε το θυμηθούμε. Για τα εμβόλια ισχύει η ρήση «καλύτερα να προλαβαίνεις παρά να θεραπεύεις».

Η ιδανικότερη ηλικία για την έναρξη του εμβολιακού προγράμματος είναι η ηλικία των 45 με 60 ημερών. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτή μπορεί να γίνει και στην ηλικία των 30 με 35 ημερών με ειδικό όμως εμβόλιο. Στο εμβολιακό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται οι εξής ασθένειες:

Σκύλος

Γάτα